• Over ons

Van melkkoeien naar zonnepanelen, een bijzondere stap


Ons bedrijf Solar-RobotWash is ontstaan vanuit ons melkveebedrijf welke wij altijd met passie hebben gerund. In mei 2019 zijn wij gestopt met het melken van onze 50 melkkoeien en zijn een nieuwe weg ingeslagen met Solar-RobotWash. Wij weten precies wat er in de agrarische sector speelt en kunnen jouw juiste partner zijn bij het reinigen van je PV-installatie. In 2015 hebben wij 42 zonnepanelen geplaatst op het dak van de ligboxenstal en kwamen wij erachter dat het rendement snel verminderde door vervuiling. Met opgevangen regenwater en een borstel het dak op om handmatig de zonnepanelen te reinigen, al snel dachten wij dat moet makkelijker kunnen en kwamen wij de schoonmaakrobots op het spoor. Om ons bedrijf future proof te maken hebben wij het roer omgegooid en afscheid van onze melkkoeien genomen om ons te helemaal te richten op de nieuwe toekomst. Het was onze wens om ons eigen bedrijf te blijven runnen, daarom hebben wij de melkveetak omgezet in akkerbouwtak, ruim 750 zonnepanelen geïnstalleerd voor het leveren van groene stroom aan Friesland Campina en ons nieuwe bedrijf Solar-RobotWash, het professioneel reinigen van grotere zonnepaneelinstallaties.

Om de zonnepanelen professioneel te reinigen hebben wij de Serbot Gekko Robot aangeschaft en bieden wij onder de naam Solar-RobotWash zonnepaneel- reinigingsdiensten aan. Onze robot maakt elk zonnepaneel glanzend schoon. Ook voor de kleine oppervlaktes kun je ons inschakelen en hanteren wij een handmatige borstel, uiteraard ook in combinatie met osmosewater.

ONZE MISSIE

Onze missie bestaat uit de drie P’s: People, Planet en Profit

People: Solar-RobotWash zorgt voor een veilige manier om PV-installatie glanzend te reinigen.

Planet: Solar-Robot-Wash zorgt voor een optimale energieproductie van zonnepaneelinstallaties en dragen ons steentje bij aan de energietransitie doordat wij helpen de reductie van CO2 uitstoot te verminderen om de temperatuurstijging van de aarde te beperken.

Profit: Solar-RobotWash zorgt voor een optimaal financieel rendement van je PV-installatie. Door middel van regelmatig schoonmaken maak jij optimaal gebruik van het opbrengst leverend vermogen van de PV-installatie. Ook wordt de vorming van hotspots sterk verminderd, als er door vogelpoep of langdurige vervuiling schaduw op een bepaalde plek op het paneel plaatsvindt kan hierdoor de zonnecel beschadigen en de levensduur flink aantasten.